«

»

Maio 26

En artigo, xuíz federal presenta borrador de petición xudicial sobre extraterrestres

En prol dos visitantes - Crédito: MUFON

O habeas corpus dos alieníxenas

Os relatos de aparicións de OVNIs en Quixadá (CE) non son poucos nin recentes. Só para dar un exemplo ben coñecido, o día 04 de xuño de 1960, a escritora Rachel de Queiroz narrou, na súa columna en O Cruceiro, un avistamento presenciado por ela mesma o día 13 de maio daquel mesmo ano.

Dixo a escritora: "(...) aquela luz co seu halo desprazábase horizontal, en sentido do leste, ora en incrible velocidade, ora máis devagar. Ás veces mesmo se detiña; tamén o seu clarão variaba, ora forte e alargado como esas estrelas de Nadal das gravuras, ora case sumía, quedando reducido só á gran bola fosca, nevoenta. (...). Percorrera un bo cuarto do círculo total do horizonte, sempre na dirección do nacente; e xa estaba francamente a nordeste, cando embicou para adiante, cara ao norte, e bruscamente sumiu, - así como quen borra un conmutador eléctrico ".

Ás veces o tema queda medio esquecido, pero sempre volve. Ultimamente, coa exhibición da película "Área Q" [Vexa Se Barroso (1976) inspirou a película Área Q ], retornou con forza total. Na película, un reporteiro norteamericano é enviado a Quixadá, para facer unha materia sobre Ovnis e abduções. No decorrer da trama, el mesmo vive experiencias cercadas de misterio, as cales están relacionadas coa desaparición do seu fillo ocorrido meses antes.

CRÉDITO: Arquivos REVISTA UFO

Nordeste

Nordeste brasileiro sempre foi escenario de sucesos insólitas con cuño ufológico

Con ese retorno do asunto ás pantallas dos cines - e sabendo que nos arredores de Quixadá atópanse desde persoas que simplemente viron luces no ceo ata xente que perdeu o xuízo tras ser abduzida - non será de estrañar se calquera hora destas sexa ajuizado algún habeas corpus cuxa petición sexa redactada máis ou menos así:

Excelentíssimo Señor XUÍZ FEDERAL DA 23ª VARA DA SECCIÓN XUDICIAL DO CEARÁ

JOSÉ DE TAL (calificación), vén respectuosamente á presenza de V.Exa. impetrar o presente habeas corpus preventivo, o que fai fundamento no inciso LXVIII do Art. da Constitución Federal, en favor de tres pacientes cuxa cualificación neste momento non é posible, identificando-se, actualmente, só como Sócrates, Platón e Aristóteles, nomes que adoptaron neste Planeta Terra, apuntando como autoridades coatoras o Superintendente da Policía Federal no Ceará , o Delegado de Garda civil de Quixadá, o Comandante da Policía Militar en Quixadá e Comandante do Tiro de Guerra de Quixeramobim (CE).

I - DOS Feitos

Hai aproximadamente un ano os pacientes veñen mantendo contacto regularmente co Impetrante, mediante comunicación telepática, tendo eles identificado como seres doutro planeta, interesados ​​en intercambiar experiencias cos habitantes deste planeta Terra, principalmente os da especie Homo sapiens.

Durante ese período, o Impetrante e os pacientes teñen mellorada a súa comunicación, posibilitando ao Impetrante aprender sobre eles e tamén ensinarlles cousas sobre o noso planeta. Os pacientes ata xa aprenderon un pouco do idioma portugués, pois teñen interese en falar con outras persoas que non o Impetrante, pero, segundo eles, non todos os Homo sapiens están aptos á comunicación telepática.

Ocorre que, por todo o que os pacientes xa aprenderon sobre a Terra e os seus habitantes, teñen eles grande e xustificado receio de, en presentándose clara e abertamente para a xente, viren a sufrir cerceamento da súa liberdade, sendo arbitrariamente aprisionados, sometidos a experimentos devanditos científicos e tratados como animais irracionais, sobre todo porque a súa aparencia física non garda moitas semellanzas coa dos Homo sapiens.

En razón diso, e tendo en conta que dentro de máximo dun mes pretenden volver á Terra e presentarse de forma ostensible para os habitantes deste Municipio de Quixadá, o presente habeas corpus é impetrado coa finalidade de garantir que os pacientes poidan cumprir pacificamente súa misión no noso planeta, sen ter cerceado o seu dereito de ir e vir, non sendo aprisionados, sexa en delegacións ou presidios, nin tampouco en laboratorios ou zoolóxicos.

II - preliminarmente: DA COMPETENCIA

A competencia para procesar e xulgar o presente habeas corpus é da Xustiza Federal, xa que, ao non ter os pacientes cometido calquera crime, a súa eventual prisión sería equiparada á do estranxeiro irregular, con fins de deportación.

Esa prisión está prevista no art. 61 da Lei 6.815 / 80 , o cal dispón que a mesma pode ser decretada polo Ministro de Xustiza. Non obstante, a xurisprudencia está pacificada no sentido de que, desde o inicio da vixencia da Constitución de 1988, a competencia para expedir o decreto de prisión é de Xustiza Federal, xa que debe emanar de autoridade xudicial, en face da garantía constitucional segundo a cal ninguén será preso senón en flagrante delito, por orde xudicial competente, ou nos casos de transgresión ou crime militar ( art. 5º, LXI ).

A diferenza sensu, no caso de prisión da especie sen orde xudicial, a competencia para apreciar o habeas corpus contra ela impetrado é tamén da Xustiza Federal.

III - DO cabida DO PRESENTE habeas corpus EN FAVOR DOS pacientes

Malia a literalidade do caput do art. 5º da Constitución Federal referirse a "brasileiros e estranxeiros residentes no país", a doutrina xa aclarou que os dereitos fundamentais recoñecidos no noso ordenamento xurídico alcanzan os estranxeiros que estean no país só de forma transitoria.

No presente caso, tamén estranxeiros son os pacientes, logo, protexidos polos mesmos dereitos e garantías. Non obstante, é real o risco de as Autoridades Impetradas negaren esa condición aos pacientes, partindo da falsa premisa de que, tendo os Dereitos Fundamentais como núcleo a dignidade da persoa humana, só os membros da especie homo sapiens merecerían súa protección.

Esa noción, con todo, é equivocada. O Dereito non se somete a criterios meramente biolóxicos. Como destaca RADBRUCH, ninguén é "persoa" por natureza, orixinariamente, e bastaría a experiencia da escravitude para demostrar iso.

De feito, as leccións do pasado - cando o Dereito excluíu homes e mulleres da condición humana - ensinan que a redución do concepto de humanidade conduce ao cometa de atrocidades. Do mesmo xeito, a ampliación deste concepto favorece a Xustiza e a Democracia.

Importa, polo tanto, destacar a visión de JOHN LOKE, ao definir "persoa" como "un ser pensante, intelixente, dotado de razón e reflexión, e que pode considerarse a si mesmo como un eu, é dicir, como o mesmo ser pensante, en diferentes tempos e lugares ". Ou de PETER SINGER, cando cita JOSEPH FLETCHER para apuntar os seguintes "indicadores de humanidade": autoconsciência, autodomínio, sentido de futuro, sentido de pasado, capacidade de relacionarse cos demais, preocupación cos outros, comunicación e curiosidade.

É evidente que un individuo da especie Homo sapiens que perdese (ou non adquirise) esas características segue sendo unha persoa humana. Tampouco se pretende defender aquí que animais como chimpancés ou golfiños, por seren dotados dos indicadores anteriores, son seres humanos.

A cuestión que se impón é o recoñecemento de que, se o individuo é membro dunha especie que ten entre as súas características eses indicadores de humanidade e, ademais, a capacidade de recoñecer un ordenamento xurídico e guiar por el, ese individuo debe, sen sombra de dúbida, ter a súa dignidade respectada, tanto como calquera membro da especie Homo sapiens, independentemente do planeta de onde teña benvida.

Forçoso recoñecer, polo tanto, que os pacientes deben recibir a protección dos Dereitos Fundamentais acollidos pola Constitución Federal, principalmente o Dereito á Liberdade, de xeito que calquera acto tendente á súa prisión, fóra dos casos do art, 5º, LXI, sería contrario á Constitución .

No presente caso, nin sequera a prisión do estranxeiro para fins de deportación (art. 61, Lei 6.815 / 80) sería pertinente, xa que, segundo pacífica xurisprudencia, tal prisión é ensejada por indicios de que, en liberdade, o deportando tentaría se furtar á acción das autoridades. Ao final, os propios pacientes ten interese en actuar en cooperación coas autoridades locais, a fin de mellor cumprir a súa misión neste planeta.

A razón deste habeas corpus é só evitar que os pacientes teñan os seus dereitos máis básicos desrespeitados.

IV - DO xusto receio

O temor dos pacientes se xustifica polo historial de casos non esclarecidos de extraterrestres vindos á Terra que foron aprisionados e tratados desumanamente, como no caso ocorrido na cidade de Varginha (MG), en 1996.

No referido caso, soamente en outubro de 2010 veu a público o resultado do Enquisa Policial Militar que investigou os feitos, presentando a conclusión de que, segundo o Exército, o ET nunca existiu. As testemuñas terían visto un home agachado preto dun muro, sendo "máis probable a hipótese de que este cidadán, estando probabelmente sucio, no transcurso das choivas, visto agochado xunto a un muro, fose confundido, por tres nenas aterrorizadas, cunha criatura do espazo ". (Revista ISTO É, Edición 2136, 15.10.2010).

Vosa Excelencia non pensa estraño que unha versión tan sinxelo dos feitos que lento case quince anos para ser presentada ao público? Os pacientes teñen a súa propia versión para o caso. Aínda que non sexa recomendable revolver os feitos en busca de probas na vía estreita do habeas corpus, a nebulosidade das informacións difundidas é suficiente para os pacientes teren receio canto ao tratamento que recibirán das autoridades brasileiras.

V - DO PEDIDO

Polos fundamentos presentados, require o Impetrante:

- Sexan as Autoridades Impetradas, indicadas no preámbulo deste, notificadas para presentar a súa información.

- Sexa requirido Ilustre Representante do Ministerio Fiscal para que integre a presente lide.

- Sexa concedida a orde de habeas corpus requirida, coa consecuente expedición de salvoconduto, evitando a concreción da ameaza ao dereito de locomoción dos pacientes.

Nestes termos,

Pide deferimento.

________________________________________________________________________________________

Crédito: Revista UFO

Link: http://www.ufo.com.br/noticias/em-artigo-juiz-federal-apresenta-minuta-de-peticao-judicial-sobre-extraterrestres

Compartir